Lorentzi jõu suund vasaku käe reeglist

Lorentzi jõu suuna määramine, kui on teada laengute liikumise ja magnetvälja suund. Mudelis on võimalik olukorda vaadata erinevatest rakurssidest.

3D mudel on valminud Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist