Aatomimudelite areng

Joonis 2.2.1. Aatomimudelite areng on näide sellest, kuidas mudelite loomisest sai 20. sajandi algul füüsikateadusele iseloomulik joon.