Niels Bohri aatom

Joonis 2.2.3. Niels Bohr püüdis alates 1912. aastast joonistada aatomite ja molekulide mudeleid. Vesiniku molekul moodustub selle idee järgi kahe aatomi kohtumisel nii, et elektronid kuuluvad kogu molekulile ehk korraga mõlemale aatomile – moodustavad elektronpaari. Mudel pole sugugi halb ja Bohr arendas seda kuni uute ideede ilmumiseni 1920-ndate keskel.