Õhupallidest tehtud elektronkihtide mudel

Joonis 2.2.6.  Elektroni asukohta aatomis ilmestatakse erinevate aineliste ja visuaalsete mudelitega. Õhupallidest on tõesti võimalik kokku panna kujundeid, mis on sarnased leiulaine kujuga. Pidagem siiski meeles, et kõik sellised kujutusviisid on ainelised, aga aatomis pole sellise kujuga midagi ainelist. Õhupallid märgivad piirkonda, kus elektroni leidmise tõenäosus on suurem.