Kunstniku nägemus tunnelmikroskoobi tööst

Kunstnik võiks tunnelmikroskoobi tööd kujutada nii. Kristalne teravik libiseb üle uuritava pinna, sinise helenduse saatel tunneleeruvad elektronid teravikult proovi aatomitesse. Arvuti reguleerib teraviku asendit ja registreerib selle liigutused nanoskaalas. Ekraanile ilmub pilt... Kujutlus polegi nii väga kunstiline. Võib-olla sinine helendus on liiast, aga nii see aatomite „vaatamine” tänapäeval käib.