Tuumasüntees, skeem<br>

Tuumasüntees, skeem

Joonis 2.6.1. Tuumasüntees päikesetaolistes tähtedes on mitmeetapiline. Lähtudes prootonitest ja lõpetades heeliumiga käib reaktsioon läbi teiste vesiniku ja heeliumi isotoopide.