Eriseoseenergia

Eriseoseenergia

Joonis 2.6.2. Eriseoseenergia (1MeV=1,60·10-13 J) (ühe tuumaosakese kohta arvutatud seoseenergia) sõltuvus tuuma massiarvust näitab, et kergete tuumade jagamine osakesteks või väiksemateks tuumadeks kulutab energiat ja nende tuumade tekkimisel energia vabaneb. Raskete tuumade lõhkumine väiksemateks osadeks vabastab energiat.