Tuumajaamade õnnetuste tõsidusastmete skaala<br>

Tuumajaamade õnnetuste tõsidusastmete skaala

Joonis 2.8.2. Tuumajaamades juhtunud õnnetusi ja kõik ohtlikke kõrvalekaldeid registreeritakse ning reastatakse rahvusvahelise tuuma- ja radioloogiajuhtumite skaala (INES) järgi. Allpool esimest taset registreeritakse nulltaseme juhtumid, millega ei kaasne mingeid turvariske ja isegi nn väljaspool INES-i juhtumeid, mis on tuumajaamade või radioloogiaettevõtete tööga seotud ainult kaudselt.