Tšernobõli tuumaelektrijaama varemed

Joonis 2.8.4. 26. aprillil 1986 kuumenes üle, sulas ja plahvatas Tšernobõli tuumajaama (NSVL, Ukraina) neljas reaktor (pildil pärast tulekahjude kustutamist). Väga suur kogus radioaktiivset saastet levis üle Euroopa. 56 inimest hukkus vahetult õnnetuse käigus, tuhandete (täpselt määramata) inimeste tervis sai kahjustatud, jaama ümbrusest evakueeriti üle 300 000 elanikku. INES 7. tase.