Neutron prootoniks, joonis

Neutron prootoniks, joonis

Joonis 2.9.4. Neutroni muutumist prootoniks on raske ette kujutada. Ameerika füüsikateoreetik Richard Feynmani leiutatud diagramm näitab, kuidas d-kvargi muutumist u-kvargiks vahendab nõrga jõu kandja W-boson. Tekivad elektron ja antielektronneutriino. Antiosakesel on Feynmani järgi nool tagurpidi.