Radioaktiivse lagunemise graafik

Radioaktiivse lagunemise graafik

Joonis 2.9.6. Kui radioaktiivse isotoobi poolestusaeg on 24 päeva, siis näiteks ühest grammist on 24 päeva pärast pool lagunenud. Nelja poolestusaja pärast on alles vaid 62,5 milligrammi.