Radioaktiivse lagunemise seeriad

Radioaktiivse lagunemise seeriad

Joonis 2.9.7. Radioaktiivse lagunemise seeriad viivad järgnevate α- ja β-lagunemiste tulemusena stabiilsete plii ja talliumi isotoopide tekkimiseni.