Ühe ilma kolm graafikut

Joonis 1.5.1. TÜ keskkonnafüüsika labori automaatilmajaama andmed kahe suvise ööpäeva kohta.