Pindpinevus, tensiomeeter

Joonis 1.7.3. Pindpinevusjõu määramine traadist rõnga vedeliku pinnalt lahtirebimisega. Pindpinevust saab määrata ka mitmete teiste nähtuste kaudu, näiteks kapillaartõusu või tilkumisega.