Märgav tilk, joonis

Märgamine horisontaalsel pinnal lebava tilga korral. Ülemisel pildil on vedelik märgab, alumisel ei märga pinda.