Kuivjää

Joonis 1.9.4. Ämbritäis kuiva jää pulki. Rõhul 1 atm on süsihappegaasi sublimeerumistemperatuur −78,5°C. Sublimeerimiseks kuluv soojus võetakse ümbritsevast keskkonnast, mis teeb kuivast jääst üsna hea külmutusaine.