Coulomb'i väändkaal

3D mudelis on väändkaalu komponentide paiknemine arusaadavam.3D mudel on valminud Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist