Coulomb'i väändkaal

Coulomb'i väändkaalu ehk torsioonkaalu põhimõtteskeem.