Kuu liikumine Maa gravitatsiooniväljas

Kuu liikumine Maa gravitatsiooniväljas

Joon. 2.2. Miks püsib süsteem Maa-Kuu.