Elektron kukub tuuma

Joon. 2.3 Kui elektron järgiks makrofüüsika seadusi...