Elektroni energiatasemed kui trepiastmed

Joon. 3.1. Kuulike trepil.