Vesiniku spektrijooned, joonis

Joon. 3.3. Vesiniku aatomi kiirgusspekter (A) ja neeldumisspekter (B) nähtavas spektriosas; skaala ühikuis 10-8m (pügalad 50 nm kaupa).