Seisulainete mõned variandid

Seisulainete mõned variandid

Mõned võimalikest seisulaineist otstest kinnitatud pinguli traadil (hele triip – traadi paigalasend).