Üks lainejupp, kaks võimalikku allikat

Üks lainejupp, kaks võimalikku allikat

Täpselt ühesugune jupp lainet (joonisel hall piirkond) saab pärineda väga erineva kujuga lainest. Sellel joonisel on antud kaks võimalikku algallikat, a ja b.