Üks lainejupp, kaks võimalikku allikat

Joon. 5.2.