Elektroni difraktsioon pilul

Elektroni difraktsioon pilul

Joon. 5.5.