Molekulid

Molekulid

Joon. 9.4. Molekulimudeleid. Aatomid jäävad molekulis püsima asendeisse, milles molekuli potentsiaalne energia on väikseim.