Ühe juhtme magnetväli mõjutab teist juhet

Kahe vooluga juhtme vahel mõjuv jõud.

3D mudel on valminud Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist