Süsinikdioksiidi faasidiagramm

Süsihappegaasi olekudiagramm. Sulamis-tahkumiskõvera igale punktile vastab sulamistemperatuur (lugeda rõhtteljelt) kindlal rõhul (lugeda püstteljelt)