Süsinikdioksiidi faasidiagramm

Joonis 1.9.2. Tüüpiline olekudiagramm süsihappegaasi näitel. Näiteks sulamis-tahkumiskõvera igale punktile vastab sulamistemperatuur (lugeda rõhtteljelt) kindlal rõhul (lugeda püstteljelt).