Elektronide ja röntgenkiirte difraktsioon soola kristallil

Joon. 4.2. Röntgenkiirte (vasakul) ja elektronide difraktsioonipildid keedusoola monokristallil.