Klassikalised jõud Bohri aatomimudelis

Joon. 7.6.