Lihtsustatud perioodilisussüsteem

Lihtsustatud perioodilisussüsteem

Joon. 8.2. Perioodsus süsteemi esimeste perioodide elementide aatomite elektronkatete lihtsustatud visandid (alakihte näitamata).