Kui suur päikesetorm läheb napilt maast mööda

Mis on Päikesetorm? Mis juhtub elektrisüsteemidega, kui Maa saab pihta Päikesetormiga? Kuidas paneb Päike telegraafijaamad põlema? Kuidas võivad tekkida põhjamaades tavalised virmalised ka Tahitil?