Aatomite ionisatsioonienergia sõltuvuses laenguarvust

Aatomite ionisatsioonienergia sõltuvuses laenguarvust

Aatomite ionisatsioonienergia sõltuvuses laenguarvust ilmneb selgesti perioodsus.