Aatomite ionisatsioonienergia sõltuvuses laenguarvust

Aatomite ionisatsioonienergia sõltuvuses laenguarvust

Joon. 8.3. Aatomite ionisatsioonienergia sõltuvuses laenguarvust ilmneb selgesti perioodsus.