Elektronkihtide järjestus

Elektronkihtide järjestus

Joon. 8.4. Aatomi elektronkihtide järjestus. Mullikesed esimestes kihtides sümboliseerivad vabu kohti tääitmata alakihtides ja kihtides. Rooma number tähistab kihi (= elementide süsteemi perioodi) numbrit, sulgudes suurim võimalik elektronide arv kihis. Paremal alakihtide tavapärane tähistus, ülaindeksis elektronide maksimaalarv; punase tähisega alakihid täituvad enne "normaalset" järjekorda.