Ioonside elektronide kinkimise teel.

Ioonside elektronide kinkimise teel.

Joon. 9.1. Ioonsideme teke