Kloori iga väliselektron on seotud hoopis tugevamini kui naatriumi oma

Kloori iga väliselektron on seotud hoopis tugevamini kui naatriumi oma

Joon. 9.2. Kloori iga väliselektron on seotud hoopis tugevamini kui naatriumi oma.