Vesiniku molekul

Vesiniku molekul

Joon. 9.3. Vesiniku aatomeist saab molekul: A – eemaldatud aatomid; B  – ühtpidi spinnid, ühinemine keelatud; C – eripidi spinnid, ühinemine lubatud, elektronpilved valgustavad ühte; elektroni leiutõenäosus on suurim tuumade vahel, kuhu elektrone tõmbavad mõlemad tuumad; D – klassikaline näitpilt kahe tuuma ümber orbiitlevaist elektronidest.