Energiatsoonid metallides, pooljuhtides ja dielektrikutes.

Energiatsoonid metallides, pooljuhtides ja dielektrikutes.

Joon. 10.2 Energiatsoonid metallides, pooljuhtides ja dielektrikutes. Võimalikke ja võimatuid siirdeid tähistavad nooled selgitavad miks metallid ja pooljuhid neelavad valgust, dielektrikud aga on läbipaistvad.