Energiatasemete teisenemine energiavööndeiks

Energiatasemete teisenemine energiavööndeiks

Joon. 10.1. Energiatasemete teisenemine energiavööndeiks – tsoonideks aatomite liitumisel kristalliks; $P$ – aatomi põhitase, $E$ – põhitasemele järgnev ergastustase, $\Delta E$ – keelutsoon ehk keelupilu.