Energiatasemete teisenemine energiavööndeiks

Energiatasemete teisenemine energiavööndeiks

Joon. 10.1. Energiatasemete teisenemine energiavööndeiks – tsoonideks aatomite liitumisel kristalliks; P – aatomi põhitase, E – põhitasemele järgnev ergastustase, ΔE – keelutsoon ehk keelupilu.