Pooljuhi võrepilt

Pooljuhi võrepilt

Joon.10.4. n- ja p-pooljuhi võrepilt (A) ja tsooniskeem (B). Üksikute lisandiaatomite tasemed ei teisene tsoonideks. +4 – põhiaine (Si, Ge) 4 valentelektroniga aatomid, +5 – doonorlisandid (As, Sb, Bi) 5-valentsed aatomid, +3 – aktseptorlisandid (Al, B, In, Ga) 3-valentsed aatomid.