Laser, naatriumlamp ja hõõglamp

Laser, naatriumlamp ja hõõglamp

Joon. 14.5. Laser kiirgab sama lainepikkusega valguslaineid samas faasis (koherentselt), Na-lamp – sama lainepikkusega laineid erinevais faasides, hõõglambi valgus on erineva lainepikkusega ning erineva faasiga lainete segu (Optika, lk.37).