Footoni kiirgumine

Footoni kiirgumine

Joon. 12.1. Elektromagnetlaine (footon) kiiratakse, kui elektron võngub ühest leiulainest teise (vrd. joon. 7.2).