Three Mile Islandi (USA) tuumaelektrijaam

Joonis 2.8.3. 28. märtsil 1979 sulas osaliselt üles Three Mile Islandi jaama reaktori tuum. Keskkonda lekkis väike kogus radioaktiivset gaasi: INES 5. tase. Viis aastat hiljem, kui reaktori (pildil tagumine) kaitsekest lahti võeti, selgus, et vähemalt 62 tonni (45%) reaktori tuumast oli sulanud.