Transistor

Transistor

Joon. 11.5. npn- ja pnp-transistori läbilõige ja tingmärk kummagi transistorvõimendusastme lülitusvisandil.