President Urho Kekkonen FiR-$1$ reaktorit käivitamas aastal 1962. Allikas: Aarre Ekholm / Lehtikuva