BWRX-$300$ tuumajaama läbilõige. Allikas: GE Hitachi