SSR-reaktori (stabiilse sulasoolareaktori) moodul. Allikas: Moltex Energy